shopping bag סל הקניות ריק, 

4M

שגרו טילים שמסוגלים להגיע לגובה של שישה מטרים

70,00 ₪
לחץ לפרטים בהרחבה

מחזרו פחית שתיה למחשבון

70,00 ₪
לחץ לפרטים בהרחבה

הכינו בעצמכם מנורת לילה כיפת הכוכבים

60,00 ₪
לחץ לפרטים בהרחבה

בעזרת ערכת מדע במטבח נערוך ניסויים מדהימים עם חומרים יומיומיים.

70,00 ₪
לחץ לפרטים בהרחבה

בנו מכשיר ליצירת סרטי אנימציה

70,00 ₪
לחץ לפרטים בהרחבה

בעזרת ערכת קסמי מדע ערכו מופע מקסמים משלכם!

70,00 ₪
לחץ לפרטים בהרחבה

הכינו בעצמכם קליידוסקופ מעוצב בסגנון שלכם

60,00 ₪
לחץ לפרטים בהרחבה

בנית מודל כדור הארץ והירח

60,00 ₪
לחץ לפרטים בהרחבה
עמוד 1 מתוך 2